4puppies board

4puppies krijgt een bestuur van ondernemers. De naam van dit bestuur is 4puppies board. Dit bestuur wordt door Wu (God) tijdens zijn huidige leven vormgegeven.

Op de pagina van Wu (God) zelf staat een toelichting over 4puppies board.

Vijf projecten vallen op dit moment onder 4puppies board:

HIS

Het definiëren van rollen & functies direct onder Godinnen & Goden.

Buurtstuur / onderzoek

Een onderzoek naar welke bestuurslagen & welke bestuursorganisaties in de samenleving niet & welke wel nodig zijn onder leiding van Godinnen & Goden.

Duitsland {PHDr}

Het herinrichten van Duitsland vanwege de oorlog die vanuit het land heeft plaatsgevonden.

Voorstudie

Dit project begint met discussie over waarom Duitsland opnieuw ingericht moet worden & over wat er van een herinrichting van het land verwacht wordt.

OEM3

Het door het omschrijven van projecten definiëren van een nulsituatie in de samenleving.

Een uitleg van de naam “OEM3”

Met het bouwen van De Hel door Wu (God) is een vierde haltsituatie ontstaan in de samenleving op verkeerde ontwikkelingen. Deze kan voor de derde keer door Godinnen & Goden worden gerecht (de eerste keer kon dat nog niet).

De Wu

Het invoeren van een nieuwe munt in Europa.

Voorstudie

Dit project begint met onderzoek naar waarom de euro (€) niet ingevoerd had moeten worden & met een onderzoek naar hoe economie binnen normen & waarden van Schepping hoort te werken.

Het Internet

Het opnieuw definiëren van het internet.

Voorstudie

Dit project begint met onderzoek naar wat er momenteel mis is met het internet & onderzoek naar wat er van het internet wordt verwacht wanneer er sprake is van juiste afstemming op wereldniveau.