4puppies board

4puppies krijgt een bestuur van ondernemers. De naam van dit bestuur is 4puppies board. Dit bestuur wordt door Wu (God) tijdens zijn huidige leven vormgegeven. Zes projecten vallen op dit moment onder 4puppies board:

HIS

Het definiëren van rollen & functies direct onder Godinnen & Goden.

Duitsland {PHDr}

Het herinrichten van Duitsland vanwege de oorlog die vanuit dat land heeft plaatsgevonden.

OEM3

Het door het omschrijven van projecten definiëren van een nulsituatie in de samenleving.

DES-3412

Het middels projecten uitvoeren van herstelwerkzaamheden in de samenleving tijdens het bestaan van De Hel.

De Wu

Het invoeren van een nieuwe munt in Europa, naast onderzoek naar waarom de euro (€) niet ingevoerd had moeten worden.

Het Internet

Het opnieuw definiëren van het internet, inclusief een onderzoek naar waarom dit moet gebeuren.