Contactverzoeken

Bouwproject Polen

Wu (God) komt voor een bouwproject in Polen (startup DVGT), een meer familie woningconcept, graag in contact met een projectontwikkelaar.

Ongeslacht (natuurlijk) vlees

Wu (God) komt graag met boeren in contact die hun dieren niet naar de slacht brengen, maar hun dieren herderen & een natuurlijke dood laten sterven. Wu (God) is uitgebreid op dit onderwerp ingegaan in De Bijbel. Het contact is in het kader van het opzetten van een nieuwe winkelformule (startup Winkel van Sinckels) die zich in Zweden, Polen & Griekenland wil gaan vestigen & ongeslacht (natuurlijk) vlees wil verkopen.

Elementen wetenschap

Wu (God) komt voor een op te zetten onderneming (startup SPANLIB) graag in contact met een natuurkundige & scheikundige (bij voorkeur in de rol / functie van docent of iemand met ervaring uit het bedrijfsleven die in staat is om verhalen te vertellen). De onderneming gaat de elementen, de basismaterialen van de planeet, bestuderen & adviezen formuleren voor natuurvriendelijke & planeetvriendelijke toepassing ervan.

Zurenhoven / The History Project

Wu (God) komt in het kader van het opzetten van een nieuwe startup (startup Zurenhoven) graag in contact met een historicus. Met de vereniging & hereniging van Wu (God) en zijn Godinnen & Goden heeft Wu (God) goed toegang gekregen tot geschiedenis van acht planeten die eerder leefden & toegang tot geschiedenis van deze planeet. Om van geschiedenis een bibliotheek te gaan opbouwen moet geschiedenis van eerdere planeten worden geprojecteerd op geschiedenis van deze planeet. Dit zal in de praktijk een werkproces zijn dat in stappen gebeurt en wat een aantal generaties duurt, beginnend met het maken van een goede geschiedenisbank van deze planeet (deze planeet eerst). Wu (God) wil deze werkzaamheden onderbrengen in de onderneming Zurenhoven.

Startups

Wu (God) is met het opzetten van verschillende nieuwe ondernemingen bezig & komt hiervoor graag in contact met ondernemers. Op de pagina startups kan hierover meer gelezen worden.

Benghal, SeeBee hosting, Digitech & De Drie Leliën

Voor Benghal, SeeBee hosting, Digitech & De Drie Leliën komt Wu (God) graag in contact met één of meer (startende) ondernemers in Polen. Wu (God) wil een lokaal contact in Polen opzetten.

Vertaler

Wu (God) komt graag in contact met iemand die de 4puppies website & de documenten uit de bibliotheken in meerdere talen kan vertalen.

Geldschieters

Wu (God) heeft voor het werken aan de startups geldschieters nodig. Wu (God) werkt niet met banken, maar wel met private geldschieters (personen). Wu (God) komt graag met geldschieters in contact die zich of nog steeds kunnen vinden in leer uit De Bijbel of zich hebben kunnen vinden in leer van De Bijbel en hierop uitgeleerd zijn. Geldschieters krijgen de beschikking over alle informatie waarover Wu (God) zelf beschikt. Geldschieters werken mee aan solide nieuwe ondernemingen, omdat de ondernemingen direct onder geboortelijn van Godinnen & Goden vallen.