Godsdienst & geloof

Drie nieuwe Bijbels

Boekenuitgeverij Uyl (een nieuw op te richten boekenuitgeverij) gaat drie nieuwe Bijbels uitgeven van Godinnen & Goden. Twee Bijbels zullen door Wu (God) zelf worden geschreven en een derde Bijbel wordt door God Michaël geschreven. Wu (God) begint in de 22e eeuw te schrijven aan Bijbel Het Grootte Sjamanen Boeck en Bijbel De Magiër & Zijn Vrouw. God Michaël begint in de 23e eeuw te schrijven aan Bijbel De Aartsengel. Hieronder kunnen promotiedocumenten van deze Bijbels worden gedownload.

  • Bijbel Het Grootte Sjamanen Boeck – Pdf
  • Bijbel De Aartsengel – Pdf
  • Bijbel De Magiër & Zijn Vrouw – Pdf

Een toelichting ten aanzien van de naam Boekenuitgeverij Uyl

Uyl verwijst naar Joop den Uyl. Joop den Uyl is één van de drie Wijzen uit het Oosten in De Bijbel. De Wijzen uit het Oosten hebben echter óók een dubbele betekenis in De Bijbel.

De Koran naast De Bijbel

Het curriculum van Wu (God) geeft uitleg over Wu (God) zijn betrokkenheid bij het vormgeven van Islam. Het curriculum van Wu (God) kan worden gedownload in de Sjamanica Bibliotheek. Met het actief worden van De Hel is nog steeds veel wijsheid uit De Koran actueel.

Griekse Mythologie & De Bijbel

Griekse Mythologie & De Bijbel zijn niet achterhaald geworden met de hereniging & vereniging van Wu (God) en zijn Godinnen & Goden. Met het actief worden van De Hel kan nog veel wijsheid uit wat is geschreven worden gehaald.

De kruisiging van Jezus

De kruisiging van Jezus, de Zoon van God, is een symbolisch verhaal geweest – maar wel een met een diepe betekenis. Wu (God) schrijft dat hij voor de tweede keer op deze planeet de hele Heilige Geest omdraait (ongeveer 4000 jaar geleden deed hij dat ook). Wu (God) heeft twee energielichamen. Één van deze twee energielichamen hoort bij de energievelden van Godinnen & Goden.

Er staan een aantal documenten in de Sjamanica Bibliotheek die over energievelden van Godinnen & Goden gaan. De documenten “Bιe” & “ρuιs” leggen oa. het eea. uit over het tweede energielichaam van Wu (God).

(Daarnaast wordt in Griekse Mythologie niet voor niets over Halfgodinnen & Halfgoden gesproken)

Bijbeen & elkander

  • Griekse Mythologie stipt aan dat Godinnen & Goden geen of niet goed Godinnen & Goden in de samenleving kunnen zijn (De Zacht)
  • De Bijbel gaat over het werk dat Vader & Zoon aan herstelwerkzaamheden binnen De Heilige Geest verrichten (De Volwassen)
  • De Koran heeft een scherp randje & gaat (ook) over het (moedwillens) vermoorden van Goden (Het Mes (snijdt aan twee kanten))

Wu (God) zelf

Wu (God) ging zelf toen hij jonger was naar een Nederlands Hervormde gemeente. Wu (God) is daar op een gegeven moment mee gestopt. Het is nu de verantwoordelijkheid van Wu (God) geweest om De Hel te bouwen. Wu (God) gaat zich vanaf zijn eerstvolgende leven richten op het schrijven van twee nieuwe Bijbels.

Wu (God) in leven

Het is niet raar dat Wu (God) zelf in leven is. Goden zijn ook gewoon de eerstgeboren mensen op een planeet (en dan dus ook gewoon mens).

Sjamanica

Sjamanica is nieuwe informatie over De Heilige Geest. Sjamanica vertelt over Godin & God binnen De Heilige Geest en over zielengroepen. En Sjamanica is informatie over planeten. Sjamanica gaat ook over het leren over jouw eigen geest (De Geest) binnen De Heilige Geest (en over functionaliteiten & mogelijkheden van De Geest). De Sjamanica Bibliotheek bevat informatie over Sjamanica.

Leer je Godin(nen) & God(en)

Informatie die de samenleving – als onderdeel van Sjamanica – nu krijgt gaat voor een belangrijk deel over Godinnen & Goden. Sjamanica staat om die reden nu in het teken van “leer je Godin(en) & God(en)”. Wie zijn jouw Godin & God? Dat kun je de komende periode gaan uitvinden.

Godsdienst & geloof blijft

Godsdienst & geloof blijft. Godsdienst, omdat het “volgen” van Godinnen & Goden belangrijk(er) wordt met de vereniging & hereniging van Wu (God) en zijn Godinnen & Goden (Godinnen & Goden zijn de eerste personen die over nieuwe kennis & informatie vanuit De Heilige Geest beschikken). En geloof, omdat astraal leven (leven binnen De Heilige Geest – wanneer je dus overleden bent of nog niet geboren bent) belangrijker wordt.