Symbolen

Symbolen kunnen als PNG bestand worden gedownload.

Θεά symbool

Θεά symbool is de vervanger of opvolger van het Ichthus teken. Θεά symbool gaat over het leren over het energieveld van Godin & God binnen De Heilige Geest. Wu (God) vormt zelf in eenheid het energieveld van De Heilige Geest.

  • Θεά symbool – PNG

Het document “Het Universum” uit de Sjamanica Bibliotheek kan bij het Θεά symbool worden gedownload.

Onderwijs symbool

Onderwijs symbool is het eerste symbool voor onderwijs dat Wu (God) en zijn Godinnen & Goden introduceren in de samenleving. JL staat voor Jan Ligthart. JAC staat voor Jan Amos Comenius. MLstaat voor Maarten Luther. Nelson Mandela heeft Aarde aan het symbool toegevoegd (Aanzetten). Wu (God) heeft zelf zijn wens uitgesproken dat hij wil werken met drie manieren van leren: visueel leren, auditief leren & kinesthetisch leren.

  • Onderwijs symbool – PNG

Het Op weg naar meer kennis symbool

Het Op weg naar meer kennis symbool is het eerste geneeskunde symbool dat Wu (God) en zijn Godinnen & Goden in de samenleving introduceren.

  • Het Op weg naar meer kennis symbool – PNG