Symbolen

Symbolen kunnen als PNG bestand worden gedownload.

Θεά symbool

Θεά symbool is de vervanger of opvolger van het Ichthus teken. Θεά symbool gaat over het leren over het energieveld van Godin & God binnen De Heilige Geest. Wu (God) vormt zelf in eenheid het energieveld van De Heilige Geest.

  • Θεά symbool – PNG

Het document “Het Universum” uit de Sjamanica Bibliotheek kan bij het Θεά symbool worden gedownload. Dit document bevat een uitgewerkte versie van het Ichthus teken.

Onderwijs symbool

Onderwijs symbool is het eerste symbool voor onderwijs dat Wu (God) en zijn Godinnen & Goden introduceren in de samenleving. JL staat voor Jan Ligthart. JAC staat voor Jan Amos Comenius. ML staat voor Maarten Luther. God Gabriël heeft Aarde aan het symbool toegevoegd (Aanzetten). Wu (God) heeft drie manieren van leren toegevoegd aan het symbool: visueel leren, auditief leren & kinesthetisch leren (Bijstellen).

  • Onderwijs symbool – PNG

Het Op weg naar meer kennis symbool

Het Op weg naar meer kennis symbool is het eerste geneeskunde symbool dat Wu (God) en zijn Godinnen & Goden in de samenleving introduceren.

(Het Op weg naar meer kennis symbool heeft deze naam gekregen, omdat de samenleving de komende periode de kans krijgt om meer te leren over geneeskunde in relatie tot De Heilige Geest & eveneens in relatie tot vereniging & hereniging van Wu (God) en zijn Godinnen & Goden binnen De Heilige Geest wat nodig is voor juiste leer over geneeskunde. Deze leer gaat voor een deel “over vereniging & hereniging”.)

(De Geest is een hogere entiteit dan het fysieke lichaam & het energieveld van Godin & God is weer een hogere entiteit dan De Geest)

  • Het Op weg naar meer kennis symbool – PNG